The General Data Protection Regulation

2.Mai 2019 / Kevin Minh

GDPR står for General Data Protection Regulation og plikter virksomheter til å ha bedre systemer og rutiner på persondataen de sitter på.

The General Data Protection Regulation

Denne våren skjer det store endringer i lovverket i henhold til personvern. EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i løpet av 2018. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Hva er GPDR

Har du noen gang tenkt over hvor mye informasjon du faktisk deler på internett hver dag? Du oppgir kortinformasjonen din til en nettbutikk for å handle en vare, du oppgir adressen din for å få varen levert, du betaler en regning, sender en epost, endrer sivilstatusen din på Facebook.. og vi kan fortsette. Uansett hvor du beveger deg på nettet legger du igjen spor. Hva skjer egentlig med all denne informasjonen og hva brukes den til? Det er disse spørsmålene som har blitt tatt opp og som har gitt liv til GDPR.

Med all den informasjonen virksomheter sitter på i dag er det vesentlig å få inn rutiner som sikrestiller enkeltpersonene, noe GDPR skal gjøre. Nå blir det lovpålagt for bedrifter å ha kontroll på hva man vet, hvordan informasjonen behandles, ha rutiner på sletting og rutiner hvis informasjonen kommer på avveie og ved andre krisesituasjoner.

Mitt neste steg er...

Nettsider som har registrert SSL-sertifikat får muligheten til å kunne kryptere sensitive data, automatisk. Data som flyter begge veier, avsender til mottaker og vice versa. Informasjonen som blir sendt blir uleselig for andre, enn deg selv og avsenderen. På denne måten blir dine data lagret på et trygt sted der ingen andre kan anskaffe seg det.